Dodatek energetyczny

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

 

Od stycznia 2014 r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje  - dodatek energetyczny

 

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

  • na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.  wynosi dla gospodarstwa domowego:

  • 10,94 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
  • 15,19 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
  • 18,23 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Odsłony: 3934