Dodatek osłonowy - informacje

Opublikowano: wtorek, 04, styczeń 2022

 

Dodatek osłonowy - logo programu
Dodatek osłonowy - logo programu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje, że od dnia
04.01.2022r. przyjmowane są wnioski o dodatek osłonowy.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy w wyższej wysokości przysługuje tylko w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Powyższe źródła ogrzewania muszą być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków ( samo złożenie deklaracji o wpisaniu do centralnej ewidencji emisyjności budynków nie gwarantuje otrzymania dodatku w wyższej wysokości).

 

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas rocznie:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia, ale najpóźniej do 31 października 2022 r. wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • tradycyjnie (papierowo) - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu ul. Leśna 1A, 78-314 Sławoborze., od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00.

 

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej- jeżeli został podany.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 94 36 47 564.

 

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
Odsłony: 1637