Ochrona Danych Osobowych

Opublikowano: poniedziałek, 30, październik 2017

 

Administrator Danych Osobowych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze, tel. 94 36 47 564

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.gops.slawoborze.pl

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Dane kontaktowe do powołanego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych:

 

Marcin Dworak, tel. 94 36 50 299, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze, pokój nr 6

 

 

Dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu wyłącznie w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

 

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

 

Dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Przetwarzanie dotyczy wnioskodawców, świadczeniobiorców i członków ich rodzin, osób z którymi prowadzona jest praca socjalna, osób biorących udział w projekcie socjalnym, osób, z którymi przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny, osób, którym przydzielono asystenta rodziny, dłużników alimentacyjnych, kobiet w ciąży i członków ich rodzin, osób dotkniętych przemocą oraz stosujących przemoc i członków ich rodzin, pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin, osób biorących udział w rekrutacji na stanowiska.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

 

 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na podstawie przepisów określonych prawem w ustawie:

 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu:

 • przyznania świadczenia z pomocy społecznej
 • przeprowadzenia pracy socjalnej
 • udziału w projekcie socjalnym
 • przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego

 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu:

 • przyznania świadczenia rodzinnego

 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu:

 • przyznania świadczenia wychowawczego

 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w celu:

 • przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • przeprowadzenia postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym

 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w celu:

 • przyznania dodatku energetycznego

 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w celu:

 • przyznania dodatku mieszkaniowego

 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w celu:

 • przyznania świadczenia
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin

 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w celu:

 • przyznania zasiłku dla opiekuna

 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu:

 • przydzielenia asystenta rodziny

 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu:

 • realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 

Odsłony: 3082