Osoby bezdomne

Opublikowano: poniedziałek, 04, listopad 2019

 

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi i wymagającymi pomocy przebywającymi na terenie Gminy Sławoborze

 

KROK 1.


Informację o osobie bezdomnej z terenu Gminy Sławoborze kierujemy:

1.1. do Kierownik GOPS Sławoborze:

- w godzinach pracy Ośrodka pod nr tel. (94) 36 47 564
- po godz. 15:00 pod nr tel. 502 312 393

lub

1.2. do Wójta Gminy Sławoborze:

- w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 94 36 47 559

W razie, gdy osoba bezdomna wymaga pomocy medycznej wzywamy odpowiednie służby na numery alarmowe 112 lub 999

Osoba interweniująca powiadamia jedynie w/w osoby/ służby.

 

KROK 2. (tylko dla Kierownika GOPS)

 

W godzinach pracy Ośrodka:

Kierownik GOPS Sławoborze bądź osoba upoważniona kontaktują się z instytucjami w celu umieszczenia bezdomnego w odpowiedniej placówce oraz organizuje transport.

 

Po godzinach pracy Ośrodka:

Kierownik GOPS Sławoborze zawiadamia osoby przez nią wyznaczone do przybycia na miejsce. Osoba uprawniona przez Kierownik GOPS Sławoborze kontaktuje się z odpowiednimi placówkami w celu umieszczenia w nich bezdomnego i organizuje transport.

W sytuacji, kiedy osoby bezdomne odmawiają przyjęcia zorganizowanej pomocy schroniska i świadomie decydują się na egzystencję, która jest dla nich niebezpieczna i gdy osoba bezdomna nie wyraża zgody na umieszczenie w schronisku, służby nie mają prawa jej do tego zmusić. Miejsce jej pobytu musi być monitorowane przez pracowników socjalnych oraz służby mundurowe.

 

Osoby i instytucje do kontaktu:

94 36 47 564 GOPS Sławoborze

502 312 393 Kierownik GOPS Sławoborze – Justyna Lasota-Wasicka

94 36 47 559 Urząd Gminy Sławoborze

694 470 726 Komendant Straży Leśnej (Gościno) – Robert Szostak

511 478 596 Komendant Gminny OSP – Jan Anusz

510 816 746 Prezes OSP Sławoborze – Waldemar Giniewski

604 208 442  Komendant Straży Leśnej (Świdwin) – Grzegorz Gulbas

 

Odsłony: 1748