Placówka Wsparcia Dziennego

Opublikowano: czwartek, 17, luty 2022

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W SŁAWOBORZU

 

Uchwałą Rady Gminy w Sławoborzu z dniem 01 stycznia 2022 r. została utworzona Placówka Wsparcia Dziennego. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Sławoborze. Do Placówki mogą uczęszczać dzieci w wieku od 7 do 15 r. ż.  Do Placówki Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci na pisemną prośbę rodziców.  Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia podejmuje Kierownik Placówki.

Zajęcia w formie pracy podwórkowej są prowadzone przez wychowawcę w miejscu przebywania dzieci i młodzieży, lub w miejscach użyteczności publicznej jak szkoła, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, świetlice, boiska, obiekty sportowe, place zabaw, itp.

Działania podejmowane w placówce to m.in. organizacja czasu wolnego, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie działań animacyjnych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych, pobudzanie i zachęcanie do konstruktywnego działania oraz alternatywnego spędzania wolnego czasu, pomoc w lekcjach w miarę możliwości.

Placówka Wsparcia dziennego jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W SŁAWOBORZU ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY W GODZINACH OD 11.00 DO 14.30. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W "GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTECE W SŁAWOBORZU" LUB INNYM UMÓWIONYM MIEJSCU.

W PRZYPADKU ZMIANY TERMINU GODZIN LUB MIEJSCA SPOTKAŃ OPIEKUNOWIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE.

 

ZAJĘCIA W PLACÓWCE:

 

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w lutym 2022 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w marcu 2022 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w kwietniu 2022 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w maju 2022 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w czerwcu 2022 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w lipcu 2022 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w sierpniu 2022 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w grudniu 2022 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w styczniu 2023 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w lutym 2023 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w marcu 2023 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w kwietniu 2023 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w maju 2023 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w czerwcu 2023 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w lipcu 2023 r.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu w sierpniu 2023 r.

 

 

Odsłony: 1555