Projekty socjalne - 2020 rok

Opublikowano: piątek, 31, styczeń 2020

Projekty socjalne realizowane są w ramach zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Są zgodne z celami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2021.

 

Projekty socjalne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w 2020 roku

 

Pożyteczne ferie 2020 „Zabawa z wiedzą – wstęp do pasji jaką jest nauka”

Aktywni seniorzy w Gminie Sławoborze - edycja IV

Aktywni seniorzy w Gminie Sławoborze - edycja IV - terminy spotkań

„Wolny wybór - lepsze życie”, czyli jak żyć by być wolnym od przemocy, uzależnień i innych zagrożeń

 

Odsłony: 2619