Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowano: czwartek, 27, sierpień 2015

 

Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

Jego zadaniem jest tworzenie lokalnej polityki wobec zjawiska przemocy w rodzinie, w tym integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, które w tym zakresie funkcjonują w środowisku lokalnym. Zadania te obejmują (art. 9b ust. 1):

 

Aktualny skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sławoborzu został powołany Zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 lipca 2020 roku.

 

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodnicząca Zespołu:

 

Członkowie Zespołu:

 

Odsłony: 3247