JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

"Dopalacze - życia łamacze" - konkurs plastyczny

Opublikowano: wtorek, 20, październik 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sławoborze do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą ,,Dopalacze – życia łamacze”.

Czytaj więcej...

Aktualne kwoty świadczeń rodzinnych

Opublikowano: wtorek, 06, październik 2015

 

Zasiłek rodzinny:

 • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95,00 zł
 • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r. ż. - 124,00 zł
 • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r. ż. - 135,00 zł

 
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • samotnego wychowania dziecka – 193,00 zł
 • wychowania w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno¬sprawnego – 90,00 zł (do 5 r.ż.) / 110,00 zł (powyżej 5 r.ż.)
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł (dojazd)/ 113,00 zł (internat)
 • urodzenia dziecka – 1 000,00 zł
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00zł
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00zł

 

 • Zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł, od 1 listopada 2019 r. - 215,84 zł
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620,00 zł
 • Zasiłek dla opiekuna – 620,00 zł
 • Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się żywego dziecka – 1 000,00 zł
 • Świadczenie pielęgnacyjne – 1 971,00 zł
 • Świadczenie rodzicielskie - 1 000,00 zł

 

 

Informacja o dyżurach pracowników socjalnych w październiku 2015

Opublikowano: czwartek, 01, październik 2015

W miesiącu październiku pracownicy socjalni będą dyżurować w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00.

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań ze specjalistami w październiku 2015

Opublikowano: poniedziałek, 28, wrzesień 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedstawia harmonogram spotkań ze specjalistami w październiku 2015 r.

Czytaj więcej...

Kampania informacyjna "Reaguj na przemoc"

Opublikowano: wtorek, 15, wrzesień 2015

Sprawozdanie z kampanii informacyjnej „Reaguj na przemoc” w czasie Dożynek Gminnych 29.08.2015r.

Dnia 29.08.2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przeprowadził akcję informacyjną pod hasłem „Reaguj na przemoc”. Pracownicy GOPS rozdawali ulotki informacyjne zainteresowanym osobom podczas Dożynek Gminnych, które odbywały się na terenie stadionu. Ustawiono oznaczone stoisko, w widocznym miejscu ustawiony został baner informacyjny, który poprzez swój przekaz miał uczulać mieszkańców gminy na widziane przez nich przejawy przemocy. Oprócz ulotek informacyjnych kampanii rozdawano ulotki opisujące pracę asystenta rodziny oraz informujące o terapii rodzinnej prowadzonej przez terapeutów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...

Kampania "Too Young To Drink"

Opublikowano: piątek, 11, wrzesień 2015

Pomorze Zachodnie włączyło się do międzynarodowej kampanii społecznej Too Young To Drink. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem picia alkoholu przez kobiety w ciąży.

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Pomorze Zachodnie zaangażowane jest w międzynarodową kampanię „Too young to drink”.

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań ze specjalistami we wrześniu 2015

Opublikowano: środa, 02, wrzesień 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedstawia harmonogram spotkań ze specjalistami w miesiącu wrześniu 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja o dyżurach pracowników socjalnych we wrześniu 2015

Opublikowano: wtorek, 01, wrzesień 2015

W miesiącu wrześniu pracownicy socjalni będą dyżurować w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00.

Czytaj więcej...

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy

Opublikowano: środa, 19, sierpień 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje, że od 1 września wydawane i przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r.

Czytaj więcej...