Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Zasiłek rodzinny:

 • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95,00 zł
 • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r. ż. - 124,00 zł
 • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r. ż. - 135,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • samotnego wychowania dziecka - 193,00 zł
 • wychowania w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90,00 zł (do 5 r.ż.) / 110,00 zł (powyżej 5 r.ż.)
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 69,00 zł (dojazd)/ 113,00 zł (internat)
 • urodzenia dziecka - 1 000,00 zł
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł
 • rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł

 • Zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł, od 1 listopada 2019 r. - 215,84 zł
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy - 620,00 zł
 • Zasiłek dla opiekuna - 620,00 zł
 • Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się żywego dziecka - 1 000,00 zł
 • Świadczenie pielęgnacyjne - 2 988,00 zł
 • Świadczenie rodzicielskie - 1 000,00 zł