Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Zarządzeniem nr 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu z dnia 21.05.2012 r.  został utworzony Zespół ds. Asysty Rodzinnej, którego motto brzmi:

 

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony
i pomocy osób dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery
szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój
i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony
przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest
podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem
rozwoju i dla dobra wszystkich jej członków w szczególności dzieci,
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna
ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez
współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących
z dziećmi i rodzicami.”

(z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

Spotkania Zespołu ds. asysty rodzinnej odbywają się nie rzadziej jak raz na 3 miesiące lub według potrzeb.

 

Do zadań Zespołu należy między innymi:

 1. Diagnozowanie i analizowanie sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów i deficytów.
 2. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia zdolności wypełniania tej funkcji.
 3. Prowadzenie działań wspierających na rzecz rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną.
 4. Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 6. Organizowanie dla rodzin potrzebujących opieki psychologicznej, konsultacji indywidualnych, porad psychologicznych oraz prawnych.
 7. Współtworzenie gminnego programu wspierania rodziny.
 8. Współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 9. Współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.
 10. Współpraca ze szkołami, instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej ma charakter otwarty. W jego skład wchodzą:

 1. Koordynator Zespołu  - pracownik socjalny - Pani Marzena Skraburska, tel. 94 36 52 006,  kontakt z koordynatorem zespołu za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pracownicy socjalni wykonujący środowiskową pracę socjalną w GOPS Sławoborze (wg rejonu, w którym zamieszkuje klient, którego dotyczy postępowanie),
 3. Asystent rodziny,
 4. Pedagodzy szkolni,
 5. Pielęgniarki: szkolna i środowiskowa,
 6. W uzasadnionych przypadkach na posiedzenie Zespołu są zapraszani przedstawiciele innych instytucji niebędący członkami Zespołu lub osoby, które mogą mieć wpływ na diagnozę problemu lub organizację i realizację planu pomocy. Mogą to być: kuratorzy sądowi, dzielnicowy KPP, koordynatorzy pieczy zastępczej.