Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • oraz kuratorzy sądowi.

Jego zadaniem jest tworzenie lokalnej polityki wobec zjawiska przemocy domowej, w tym integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, które w tym zakresie funkcjonują w środowisku lokalnym. Zadania te obejmują (art. 9b ust. 1):

 • diagnozowanie problemu przemocy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

 

Aktualny skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Sławoborzu został powołany Zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 13.10.2023 r.

 

W skład Zespołu wchodzą:

 • Natalia Kołodziejczak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu,
 • Jolanta Kucharska – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu,
 • Marzena Skraburska – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu,
 • Ewelina Pieda – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu,
 • Anita Małolepszy – asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu,
 • asp. szt. Jacek Wasiński - Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych w Sławoborzu Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
 • Paulina Ziemińska - pedagog w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławoborzu,
 • Elżbieta Bździuch – wicedyrektor w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 • Elżbieta Żebrowska – pielęgniarka środowiskowa Usługi Medyczne GABIMED w Sławoborzu,
 • Anna Czaplewska - kurator zawodowy w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Białogardzie, Oddział Zamiejscowy w Świdwinie,
 • Grzegorz Sierżęga - kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Białogardzie,
 • Waldemar Giniewski – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoborzu.