Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Świadczenie rodzicielskie przysługuje : 

  1. Matce albo ojcu dziecka,
  2. Opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. Rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
  4. Osobie, która przysposobiła dziecko.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu przez okres 52 tygodni w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie,  niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

  • co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński z  ZUS/KRUS,
  • osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
  • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.


Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia rodzicielskiego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.