Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Z dniem 31.12.2023 r. weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Ustawa zawiera także przepisy o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie, po spełnieniu kryterium dochodowego:

  • 2100 zł osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 
  • 1500 zł osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym.  

Wnioski o dodatek osłonowy można będzie złożyć przez ePUAP lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do 30 kwietnia 2024 r. 

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. 

Jednorazowa wypłata nastąpi do końca czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wynosił  50% kwot, które były wypłacane w roku 2022 po ich waloryzacji.

WAŻNE! Dodatek przysługuje na rodzinę, a nie na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 

Uwaga:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (PDF)